Bukfenc Kucko Üröm TSMT mozgásfejlesztés mozgásterápia egészséges életmód kismama program babatorna gyerektorna baba-mama torna gyerekprogram alapozó terápia ayres korai fejlesztés kognitív fejlesztés iskolaelőkészítés szenzomotoros fejlesztés beszédindítás megkésett mozgás megkésett beszéd grafomotoros gyengeség babamasszázs egyéni fejlesztés játékos foglalkozás tanulási probléma figyelemzavar írásprobléma

Alapozó terápia

Az Alapozó terápia az idegrendszer érését elősegítő mozgásprogram, amely korábbi elméletekre és gyakorlatokra épít, és ezeket a gyakorlatban tevékenykedő szakemberek tapasztalatainak felhasználásával módosított, számos elemében újszerű, önálló terápiás eljárássá fejlesztették. A tapasztalatok szerint dyslexiás, alaki dysgraphiás, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeknél, iskolaéretlen óvodásoknál és organikusan érintett hyperaktív-figyelemzavaros gyermekek esetében bizonyul hatásosnak. Fejlődésneurológiai elveken nyugvó, fejlődéstani szemléletű, konduktív jellegű fejlesztő terápia (Marton-Dévény Éva, 2002). Mint ilyen, az egyedfejlődésre jellemző idegrendszeri érési folyamatot, annak kronológiáját veszi alapul. Ennek megfelelően épülnek egymásra gyakorlatai, ez alapján adott sorrendben stimulálva az egyes idegpályákat, idegi struktúrákat (Katona, 1990). Módszertanát tekintve szigorúan egymásra épülő mozgásos feladatsorokból áll, mind bonyolultságát, mind a gyakorlás/ismétlések mennyiségét illetően. Konduktív jellegét a gyermek és a terapeuta közötti "szeretetkapcsolat" (Marton-Dévény Éva, 2001), valamint a Pető-módszerből átvett beszéddel irányított cselekvés (Héri, 2001) alkalmazása adja. Elsősorban a mozgáskoordinációra koncentráló, az anyanyelvi készséghiányok kezelésére kifejlesztett módszer.

(Barthel Betty, Fodorné Dr. Földi Rita, Rácz Katalin, Bognár Alíz tanulmányából)

A foglalkozásokat vezetik:

Pesti Marianna - Fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta
Borbély Anikó - Szakvizsgázott és minősített gyógypedagógus, mozgásterapeuta

Bejelentkezés szükséges:

+36 20 216 8180
+36 30 463 1366