Bukfenc Kucko Üröm TSMT mozgásfejlesztés mozgásterápia egészséges életmód kismama program babatorna gyerektorna baba-mama torna gyerekprogram alapozó terápia ayres korai fejlesztés kognitív fejlesztés iskolaelőkészítés szenzomotoros fejlesztés beszédindítás megkésett mozgás megkésett beszéd grafomotoros gyengeség babamasszázs egyéni fejlesztés játékos foglalkozás tanulási probléma figyelemzavar írásprobléma

Iskolaelőkészítés

Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke sikeres lehetne az iskolában. Megjósolni nagyon nehéz az iskolai beválás esélyeit, viszont jól felmérhetőek, felkészíthetőek és fejleszthetőek azok a területek, amelyek fontosak ahhoz, hogy képes legyen gyermekünk az iskolában teljesíteni. Érdemes már azokra az iskolakezdést megelőző évben több figyelmet fordítani, hogy megtámogassuk a tanulást megalapozó képességeket: beszédészlelés, beszédértés, emlékezet, gondolkodás, figyelem, észlelés, ceruzafogás és írásmozgás szabályozás.

A foglalkozást vezeti:

Borbély Anikó - Szakvizsgázott és minősített gyógypedagógus, mozgásterapeuta

Bejelentkezés szükséges:

+36 30 463 1366