Bukfenc Kucko Üröm TSMT mozgásfejlesztés mozgásterápia egészséges életmód kismama program babatorna gyerektorna baba-mama torna gyerekprogram alapozó terápia ayres korai fejlesztés kognitív fejlesztés iskolaelőkészítés szenzomotoros fejlesztés beszédindítás megkésett mozgás megkésett beszéd grafomotoros gyengeség babamasszázs egyéni fejlesztés játékos foglalkozás tanulási probléma figyelemzavar írásprobléma

Pesti Marianna

Pesti Marianna vagyok, három gyermek édesanyja. 10 év tanári munka után a gyemekeim mellett töltött idő alatt végeztem el a Tervezett Szenzomotoros Integrációs Terápia (TSMT) képzéseit. Mivel legkisebb lánykám Down-syndromával született, első "páciensem" a saját csemetém lett. Két hónapos korától foglalkozom vele nemcsak mint édesanya, hanem mint mozgásterapeuta, így kislányom cserfes, örökmozgó, nagyon jó mozgású, ügyes, a környezetében magát jól feltaláló, a problémákat jól megoldó egyéniséggé érett. A nála elért eredmények felbátorítottak arra, hogy másoknak is segítsek, s nemcsak terápiás, hanem preventív céllal. Ezért hoztam létre a Bukfenc Kuckót, amely hiánypótlónak bizonyult Üröm vonzáskörzetében. Kidolgoztam egy korcsoportokra osztott, egymásra épülő babatorna foglalkozás-rendszert, illetve problémás esetekben egyéni, vagy csoportos formában fejlesztem a hozzám forduló szülők gyerekeit.
Elsősorban megkésett mozgás- és beszédfejlődésű kisgyerekekkel, mozgásügyetlen, gyenge finommotorikájú, figyelemproblémás óvodásokkal, illetve tanulási nehézségekkel küzdő kisiskolásokkal foglalkozom.

A képzések, amelyeken részt vettem:

 • TSMT I. (Egyéni szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 0-3 éves kor között) - 2007
 • TSMT II. (Csoportos szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor között) - 2008
 • Szenzomotoros szemléletű állapot-és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei - 2008
 • INPP I. (Mozgásfejlesztő program a késlelt idegrendszeri fejlődésből fakadó tanulási és viselkedési problémák feloldására) - 2009
 • INPP II. (Mozgásfejlesztő program a késlelt idegrendszeri fejlődésből fakadó tanulási és viselkedési problémák feloldására - 4-6 éves korosztály) - 2009
 • Gyermekjóga oktató - 2011
 • A megkésett pszichomotoros fejlődés - BHRG Szabadegyetem - 2012
 • Alapozó terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére - fejlesztői szint - 2012
 • Alapozó terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére - terapeuta szint - 2013
 • GOH - GMP (Beszédpercepciós diagnosztika és terápia) - 2013
 • "Homloklebeny fejlesztése" terapeuta - 2014
 • Tanulási zavarok - BHRG Szabadegyetem - 2015
 • Sindelar-Zsoldos program: tanulási és magatartási zavarok terápiája iskolás korban - 2016
 • ELTE fejlesztőpedagógus szak - 2017

Munkámban az alábbi eskü vezérel:
"Minden erőmmel és tudásommal azon vagyok, hogy emberileg és szakmailag mindent megtegyek a gyermek maximális fejlődése érdekében!"
( Az Alapozó tanfolyamon részt vett hallgatók eskütétele )